มทบ.27 จำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธ์ุดี นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย “อิ่มใจ ได้บุญ สมทบทุนสภากาชาดไทย”
โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมจำหน่ายผักสด ปลอดภัย ไร้สารพิษที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการทหารพันธ์ุดีฯ มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ในระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชน โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่ายโดยรายได้ทั้งหมดจะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เข้ามาซื้อผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ “อิ่มใจ ได้บุญ สมทบทุนสภากาชาดไทย”