มทบ.27 ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่ จ.ยโสธร
วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 27 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสปฏิบัติภารกิจ ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย