มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมชี้แจงแนวทางการรับและการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการรับและการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 และเน้นย้ำข้อห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลน้องทหารใหม่ เสมือนน้องคนเล็กของครอบครัว เพื่อให้การรับและการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากอง/ฝ่าย/แผนก ,หน่วยขึ้นตรง ,ผู้ฝึกทหารใหม่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27