“ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง”
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
วันที่ 23 เม.ย.67 เวลา 1039 นฝ.นศท.มทบ.27 โดย พ.ท.โกศล สุภานันท์ (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พ.ท.วิศว บุญมา (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
– พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์
– พิธีลงนามเอกสารฯ รับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุม บก.นฝ.นศท.มทบ.27
– พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ณ หน้าอาคาร บก.นฝ.นศท.มทบ.27