“มทบ.27 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. บริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 นายสิบ, พนักงานราชการ, คณะแม่บ้านและ ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นเอนกประการ ปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ และความจงรักภักดี เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 , และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ ด้วย Em Ball และฉีดพ่น Em น้ำบริเวณลำห้วยเหนือ เพื่อน้อมนำพระราโชบายในการพัฒนาดูแลแหล่งน้ำคูคลอง, ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทำให้ลำคลองสะอาด ทัศนียภาพสวยงาม
2.การปล่อยปลา จำนวน 3 บ่อ เป็นปลานิลจิตรลดา พันธุ์ปลาพระราชทานในหลวง ร.9 จำนวน 18,000 ตัว, ปลาตะเพียน 3,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 21,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน
3.กิจกรรมปลูกไม้ขนาดใหญ่ ขนาดสูง 2.5-3 ม. เป็นต้นอินทนิลบก จำนวน 33 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความร่มรื่น ออกดอกสวยงามบริเวณลู่วิ่งลู่จักรยานสวนสุขภาพชุมชน และปลูกต้นกล้วยน้ำหว้า 100 ต้น และต้นมะพร้าวน้ำหอม 100 ต้น ในบริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความรัก ความผูกพันในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
บรมราชินีศรีกษัตรจักรีสมัย
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย
ศิริน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ