ศอ.จอส. มทบ.27 ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ โครงการ “โคก หนอง นา”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 /เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฎิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฎิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมด้วยคณะ และร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ โครงการ “โคก หนอง นา” และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม้า ,กำนันตำบลอุ่มเม้า และ ผู้ใหญ่บ้านฝั่งแดง ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่สวนพอเพียง บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด