พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 เชิญพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าไตร พร้อมเครื่องสังฆทาน ในพิธีขึ้นบ้านใหม่ คุณยายหวาด สรภูมิ ณ บ้านฝั่งแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 และคณะ เชิญพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าไตร พร้อมเครื่องสังฆทาน ในพิธีขึ้นบ้านใหม่ คุณยายหวาด สรภูมิ ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกกธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานสงฆ์ และนายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ 10 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนาย ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตำรวจตรี ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านฝั่งแดง เข้าร่วมพิธีฯ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 0930 น.)