ศบภ.มทบ.27 สำรวจความเสียหายเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
สัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน /ชป.กร.ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรงในพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 16.00- 18.00 น. ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหัวช้าง , ตำบลป่าสังข์, ตำบลดงกลาง, ตำบลศรีโคตรและ ตำบลอีง่อง ทำให้บ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนี้ บ้านเรือนราษฎร จำนวน 230 หลัง ,ยุ้งข้าว จำนวน 90 หลัง และคอกสัตว์ จำนวน 111 หลัง
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ซึ่งสัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้ประสานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2567)