มทบ.27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และพันโท ภูวณัฐ ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ให้แก่ นางแพรวประกาย วินทะไชย ผู้ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย ณ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระมหาอุดร โดยท่านพระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร) เจ้าอาวาสวัดบ้านอัน , มณฑลทหารบกที่ 27 ,เทศบาลตำบลหัวตาล และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จและได้ดำเนินการมอบบ้านฯในวันนี้ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนกำลังพลชุดช่างพร้อมเครื่องมือเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่นางแพรวประกาย วินทะไชย ผู้ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จนแล้วเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป
(เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.)