“มอบเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับกำลังพล ข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้างและแม่บ้าน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพล และสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ ฯ ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.)