“มทบ.27 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566-2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 – 2567 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์ไหว้พระ, รับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป โดยมี คณะข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งครอบครัว และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.)