ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๗
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวน ๒ อัตรา
กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา (หญิง) (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.๒๗) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา (ชาย) (ตำแหน่ง ช่างกล บก.มทบ.๒๗) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างกล, ช่างเชื่อม

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๔-๕ ต่อ ๒๐๙๐๘

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง
http://mtb27.3bbddns.com:33960/fbsharing/Pfl5aTGL