มทบ.27 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศซบ.ทบ. และคณะฯ ในโอกาสเข้าอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพล
พันเอก เอกสิทธิ์ วีรธรรมนูญ รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกและคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเข้าอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องรับรองกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี นายทหารฝ่ายเสนาธิการและคณะนายทหารให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้ดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง, กองพลทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 27 และสโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ของหน่วยเป็นไปความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายของข้อมูลที่สำคัญของหน่วย หรือเรียกว่าการถูกแฮ็กข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือเรียกรับผลประโยชน์ และสื่อลามกอนาจารโดยใช้ช่องทางแพลทพอร์มต่างๆของหน่วย ซึ่งจะสร้างผลเสียต่อภาพลักษณ์ต่อกองทัพบก