“ขอแสดงความยินดี”
ผบ.มทบ.27 รับการรายงานตัว เข้า- ออก ของนายทหาร เพื่อปรับย้ายหน่วยปฏิบัติราชการ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับการรายงานตัวออก ของ พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27 เป็น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 และรับรายงานตัวเข้าของ พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 เป็น รองผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับคณะนายทหาร