“น้องทหารใหม่…ใส่ใจสุขภาพ เรียนรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคลมร้อน”
น้องทหารใหม่ ผลัด 1/2567 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมเรื่องโรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคติดต่อนำโดยยุง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคลมร้อน เน้นการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน โดย เจ้าแผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม