มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กรภ.ขว.ทบ. และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารขอตรวจประวัติและพฤติการณ์บุคคล
มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก สุวพจน์ จุลกทัพพะ ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารบก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารขอตรวจประวัติและพฤติการณ์บุคคล พร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศด้านการข่าวให้กับหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27