“มทบ.27 นำน้องทหารใหม่เยี่ยมให้กำลังใจคุณยายที่เจ็บป่วย” #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนนำ พลทหาร จิรายุ โพธิ์วันดี ทหารใหม่ ผลัด 1/67 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยม นางระนอง สุ่มมาตย์ ซึ่งเป็นคุณยาย ที่เจ็บป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เข้ารักษาตัว ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนำกระเช้าเยี่ยมไข้มอบแก่ผู้ป่วย สร้างขวัญ กำลังใจ ที่ดีให้แก่ทหารใหม่ ที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญและดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกัน