ผบ.มทบ.27 ร่วมต้อนรับ รอง ผบ.ทสส.ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่รับผิดชอบของ นพท.
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการสูงสุดและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ ประชุมและตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) โดยมี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ และผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ และผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
(เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 1330 น.)