“มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องทหารใหม่ที่มีความเดือดร้อน…เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพลทหาร สิริภัทร ปากวิเศษ ทหารใหม่ ผลัด 1/67 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ที่มีฐานะยากจนและได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยชำรุด ที่บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้นำเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง มามอบให้ครอบครัวของทหารใหม่ เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น ซึ่งระหว่างที่เยี่ยมครอบครัว ได้วีดีโอคอลให้ทหารใหม่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองด้วย
ทั้งนี้ผู้ปกครองของทหารใหม่ได้ขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ห่วงใยให้ผู้แทนมาเยี่ยมให้กำลังใจในวันนี้ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่ทหารใหม่ และครอบครัว ที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญและดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกัน
(เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567)