#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.เมยวดี จว.ร.อ. (มว.รส.มทบ.27)
ร่วมกับ ร.อ.อุเทน บุญยบุตร สัสดีอำเภอเมยวดี ผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชน ต.บุ่งเลิศ ในวันที่ 14 มี.คม61 ดังนี้
1.นายประดิษฐ์ สายรัตน์ บ้านเลขที่ 2 ม.4 บ.คำอุดม หลังคาบ้านเสียหาย ไม่มีผู้อาศัยอยู่
2.นางบุญถิน ศรีพงชู บ้านเลขที่ 59 ม.4 บ.คำอุดม หลังคายุ้งข้าวเสียหาย และหลังคาเสียหายเล็กน้อย
3.โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ หลังคาอาคารเรียน 2 อาคาร ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ ศาลา และต้นไม้หักโค่น
ซึ่ง ชป.จัดกำลังจาก ร้อย มทบ.27 จำนวน 10 นาย เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในขั้นต้น ผลการปฏิบัติ ประชาชนและคณะครูมีความยินดีและขอบคุณหน่ายงานทหารที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้