มทบ.27 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกำลังพลร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561
วันนี้(17มิถุนายน2561)เวลา08.30น.ณ ศาลาพุทธานุสรณ์ วัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง.จ.ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่27 ได้จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระสุขุมวาทเวที จากวัดบูรพาภิราม เป็นพระวิทยากร แสดงธรรมในหัวข้อเรื่อง “เราได้อะไรจากการฟังเทศน์นอกพรรษา “ โครงการดังกล่าวได้จัดมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28มกราคม2561 ถึงวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน 2561โดยสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้จัดอบรมหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลร้อยเอ็ดและวัดในอำเภอรอบนอก จำนวนทั้งสิ้น15 ครั้ง ซึ่งมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่27 ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากhttps://www.youtube.com/watch?v=WwJgaXT6DRA