“โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม” รอง ผบ.มทบ.27 สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 65
พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด