เมิ่อ 10 พ.ค.61เวลา 1000 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว ร.อ. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
รอง ผบ.มทบ.27(2)/รอง ผบ.กกล.รส.จว.รอ. ,พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 ,พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.27 ,พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หก.กกร.มทบ.27 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมโครงการศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ร่วมกับ คณะทำงานได้แก่ อบจ.ร.อ.,ตำรวจภูธรร้อยเอ็ด,สถาบันพระปกเกล้า,รอง กอ.รมน.จว.ร.อ. และ จว.ร.อ. ณ ห้องประชุม อบจ.จว.ร.อ.