“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและพบปะ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 177 นาย ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ร่วมในตรวจเยี่ยม และคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบแนวทางการฝึกที่ปลอดภัยแก่ นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ การประพฤติ ปฎิบัติตน ในขณะสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนน้อมนำ รด.จิตอาสามาปรับใช้ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นมวลชนที่เข้มแข็ง มีอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรืย์ ศรัทธา เชื่อมั่น ซึ่งกองทัพ พร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถและตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป