“ทหารร้อยเอ็ด ตรวจสอบระดับน้ำชี เพื่อเฝ้าระวังอุทกภัย”
เช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจสอบระดับแม่น้ำชีบริเวณสะพานแม่น้ำชีธวัชดินแดง (ตลาดสดธงธานี) บ.ธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี, วัดท่าสะแบง บ.ท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง และโรงสูบน้ำแรงต่ำ บ.ดินแดง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จว.ร.อ.เพื่อเฝ้าระวังบริเวณพนังกั้นน้ำที่มีจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามระดับน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมการณ์ไม่ให้เกิดอุทกภัย ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงอยู่ระดับต่ำกว่าจุดรับน้ำสูงสุด 10 เมตร