มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ”
พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 โครงการเลี้ยงโค มาตรา ม.35 (7) ของ พันโท จำนงค์ ชาญพินิจ ใช้สิทธิแทนคนพิการ นายนิจ ชาญพินิจ (บิดา) สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ณ บ้านเลขที่ 309 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ข้อแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. )