มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนา ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ คลองลำห้วยเหนือ จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนา ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ บริเวณคลองลำห้วยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา,จิตอาสา 904 ,กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, และ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลูกต้นยางนา จำนวน 500 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และกำจัดผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมคลองลำห้วยเหนือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
( เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 0830 น. )