มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 7 การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย