“หอบความรัก นำความคิดถึง เดินทางมาส่งถึงค่ายทหาร” มทบ.27 เปิดค่ายฯ ให้ญาติทหารใหม่เยี่ยมบุตรหลาน
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าเยี่ยมพบปะญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เนื่องในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่สัปดาห์ที่ 3 ของการเป็นทหารกองประจำการ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID – 19 โดยหน่วยได้จัดพื้นที่ให้ทหารใหม่ และญาติได้รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อให้คลายความคิดถึง และความกังวลใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งญาติทหารใหม่มีความพึงพอใจที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองมีความเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น มีระเบียบ มีวินัย สมเป็นชายชาติทหาร
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่และญาติ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทหารกองประจำการต่อไป