มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี ข้าราชการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.)