#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ผอ.ศบภ.มทบ.27เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาแซง พร้อมจัดรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโพดุล ในพื้นที่ ต.นาแซง และ ต.วังหวัง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาแซง (วัดบ้านนาแซง) ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย