มทบ.27 ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ด้วยกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันแก้ไขร่วมกันในพื้นที่ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการและร่วมขับร้องหมอลำพื้นบ้านให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานคลายเครียด และถือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดรอยยิ้ม แห่งความสุขร่วมกัน
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพบกสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ,ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ของการสมัครทหารกองประจำการด้วยวิธีการร้องขอ แบบออนไลน์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน
(เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567)