มทบ.27 ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายนทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VCT) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตำรวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ และ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์