มทบ.27 ร่วมลงพื้นที่สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่สระชัยมงคล ภายในวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ รวมไปถึงความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบสระ เพื่อรองรับพิธีอันสำคัญที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย