“ผบ.มทบ.27 เปิดการฝึกทบทวน ผกท.และ นศท.บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2561 ”
เช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมนิตยสุทธิ์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พันโท ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, ผู้กำกับ และนักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศึกษาจำนวน 126 สถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนในวันนี้ จะได้รับความรู้ในเรื่อง กฎ ข้อบังคับ และระเบียบวินัย ของทหาร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปกครองบังคับบัญชา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาของท่าน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด https://www.youtube.com/watch?v=wFpvmEJnd4E