เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 0800 น. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเสวนายามเช้า ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนาย นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธานในการประชุม กำหนดหัวข้อการประชุมใน 3 ประเด็น คือ
1.การจัดพิธีสวดอภิธรรม และบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน
2.การเตรียมการจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี”
3.โครงการไทยนิยมยั่งยืน