มทบ. 27 ให้การต้อนรับ เสธ.นรด. และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ นฝ.นศท.มทบ.27 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 1400 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ พลตรีทวีพูล ริมสาคร เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะฯได้เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และพระบรมรูปพระนเรศวร มหาราช ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อมา เวลา 14.30 น. คณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ นักศึกษาวิชาทหาร ณ กองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27ค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เน้นย้ำให้นโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบกในเรื่องการฝึกให้ นักศึกษาวิชาทหารมีขีดความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกลับมารับใช้ชาติได้ยามที่ประเทศมีความต้องการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ให้เป็น หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต้นแบบของกองทัพบก ต่อไป