“ผอ.ศบภ.มทบ.27 ลงพื้นที่ตรวจสอบพนังกั้นลำน้ำยังขาดที่ จ.ร้อยเอ็ด ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือทันที”
เช้าวันที่ 17 ก.ค.61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม-ท่าทางเกวียน หมู่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบ รับทราบสภาพปัญหาและผลกระทบต่อประชาชน กรณีพนังกั้นลำน้ำยังขาดยาวกว่า 30 เมตร ส่งผลให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาของประชาชนในขณะนี้ โดยมี นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล พร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือในการทำผนังกั้นน้ำ
รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของลำน้ำยัง ไม่มีระบบการจัดเก็บน้ำเหมือนกับลำน้ำชี ที่มีทั้งฝาย อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสายย่อย การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในตอนนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้มีการชะลอน้ำ โดยใช้ลำน้ําชีดึงน้ำจากลำน้ำยังเพื่อลดปริมาณ ส่วนการแก้ไขระยะยาว จะจัดทำเป็นแผนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำยังตลอดแนวอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ในการเชื่อมโยงลำน้ำแต่ละสายให้สัมพันธ์กัน โดยการศึกษาวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับเป็นแผนโครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 5 ปี ทั้งนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชนเป็นสำคัญ