ผบ.มทบ.27 ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และฝ่ายอำนวยการ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลอย่างดียิ่ง