รอง ผบ.มทบ.27ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวให้แก่ประชาชน ใน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท แปลง”ดงตาฮ้อย” ต. ลิ้นฟ้า อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน การจัดแบ่งที่ดินแบ่งออกเป็นแปลงย่อยจำนวน 266 แปลง ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ราษฎรจำนวน 213 ครัวเรือน และได้มีการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการโดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหินลูกรังอัดบดพร้อมทั้งขุดสระน้ำ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อไป