“ทหารร้อยเอ็ด ร่วมกับจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองสรวง กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ”
เช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสรวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ คลองช้างเผือก ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จว.ร.อ. โดยมี นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นอภ.เมืองสรวง เป็นประธานในพิธี โดย สามารถกำจัดผักตบชวาทั้งทั้งสิ้น จำนวน 5 ตันและจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป