เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.พ.63, 0900 – 1630 ร้อย.มทบ.27 จัดกำลังพล นายทหาร 1 นาย, นายสิบ 1 นาย และ พลทหาร 20 นาย ร่วมกับส่วนราชการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.ร.อ. เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมเส้นทางวิกฤต ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ถ.แยกสหกรณ์การเกษตร ถ.รัฐกิจไคลคลา – สามแยกตัดถนนสุริยเดชบำรุง รวมระยะทาง 0.674 กม. โดยทำพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกวดวิชา RC จว.ร.อ.