พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาหลวงหน้าหีบศพ ทหารเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 1745 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าตรี ศราวุธ นาดี ทหารเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางขณะลาดตะเวนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลและวงศ์ตระกูล สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่ครอบครัวของ จ่าตรี ศราวุธ นาดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นล้นพ้น ณ วัดศรีประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้มีพิธีสวดอภิธรรมเป็นคืนแรก โดยมี พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี