หลังบ้านกองทัพ ห่วงใยประชาชน …ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 จัดแม่บ้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.27 ออกทำอาหารแจกจ่ายและช่วยเหลือประชาชน อ.โพนทอง จว.ร.อ.
เช้าวันที่ 2 ส.ค. 61 นางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 จัดแม่บ้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ออกประกอบอาหาร พร้อมทั้งน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับ ศบภ.มทบ.27 ที่ได้จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน 2 ลำ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าช่วยเหลือประชาชน บ้านโนนเชียงหวาง และบ้านหนองบุ่ง อำเภอโพนทอง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่น้ำในลำน้ำยังล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ โดยในวันนี้ได้ประกอบเมนูผัดกระเพราะหมู และไข่ต้ม แจกจ่ายให้กับประชาชนในบ้านโนนเชียงหวาง และบรรทุกเรือนำส่งให้กับประชาชนบ้านหนองบุ่งที่ไม่สามารถมารับอาหารได้ ได้รับประทานอย่างเพียงพอ สร้างความอบอุ่นใจและดีใจแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก