รอง ผอ.ศบภ.มทบ.27 ร่วมกับเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ใน พื้นที่ อ.เสลภูมิและ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผอ.ศบภ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผอ.ศบภ.มทบ.27 เป็นผู้แทนร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์นำ้ท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ และ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ ประชาชน ม.7และ ม.10 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 736 ราย โดยมี นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมในพิธีมอบถุงยังชีพด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยทหารร่วมกันดูแล และไม่ทอดทิ้งประชาชน