ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ รอง นรม. ที่เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ จว.ร.อ.
วันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 0900 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รอง นรม. ที่เดินทางมาตรวจและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ร.อ. ต่อจากนั้น รอง นรม.ได้เดินทางไปยัง ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัด ร.อ. เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 14 โครงการ รวมทั้ง มอบนโยบายในการกำกับและปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ หน.ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมประชุม หลังจบการประชุม รอง นรม. ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เพื่อตรวจติดตามโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างธวัชชัย ที่ รอง นรม.ได้อนุมัติงบประมาณมาดำเนินการ