กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดช่างซ่อมแซมบ้านราษฎรที่ประสบอุทกภัย
………………………………………
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันตรีสมบูรณ์ ไชยขาว พร้อมทีมชุดช่างร้อยมณฑลทหารที่ 27 จำนวน 8 นาย(ส.2,พ.6) นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านของ
นางพิกุล แห้วนคร บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยช่วยเหลือเกี่ยวกับงานถมดิน,งานประปาภายในบ้าน,งานเทพื้น และงานโครงสร้างหลังคา ต่อเติมบ้าน ขอบคุณฝ่ายทหารที่ช่วยเหลือในความเดือดร้อนเร่งด่วน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย