ให้เลือด = ให้ชีวิต
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 4 นาย ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตให้กับ นายวิชัย ศรีลคร อายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50 ม.3 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยญาติผู้ป่วย มีความประทับใจและขอบคุณกำลังพลที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้