กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ ได้กรุณาให้ พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในการรับมอบเงินสินไหมทดแทนของบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งเป็นสวัสดิการของทหารให้แก่ทายาท ของ ร.ต.สมศักดิ์ คชลัย ตำแหน่ง ประจำ มทบ.๒๗ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ณ หน้า บก.มทบ.๒๗ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย