“มทบ.27 ตรวจความพร้อมการเตรียมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจความพร้อมการเตรียมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1) ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การตรวจคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย